Nyheter 


 

 

 


 

 

Vid en sammankomst i Svanskogs kyrka den 6 juli 1930 bildades Svanskogs Hembygdsförening. Vid denna viktiga händelse i bygdens historia medverkade professor Helge Kjellin från Karlstad som representant för Värmlands hembygdsförbund.

Den 1 januari 1936 inköptes en bit mark som ligger vackert belägen i Södra Skarbol. Nu hade föreningen hittat lämplig mark för det gamla hus, som redan var inköpt och som skulle bli Svanskogs Hembygdsgård.

© Svanskogs hembygdsförening